logo

** Pakistan’s Largest circulated weekly magazine ** 54th Year of Publication

** ABC Certified **

** Pakistan’s Largest circulated weekly magazine ** 54th Year of Publication ** ABC Certified **

April 26, 2021

Pml N Central Leader Senator Dr Musaddiq Malik