logo

** Pakistan’s Largest circulated weekly magazine ** 54th Year of Publication

** ABC Certified **

** Pakistan’s Largest circulated weekly magazine ** 54th Year of Publication ** ABC Certified **

February 01, 2021

Syed Zulfiqar Abbas Bukhari Aka Zulfi Bukhari