logo

** Pakistan’s Largest circulated weekly magazine ** 50th Year of Publication

** ABC Certified **

** Pakistan’s Largest circulated weekly magazine ** 50th Year of Publication ** ABC Certified **

March 13, 2017

Mansooba Sazi Aur Diyanat Dari Sobay Ki Taqdeer Badal Sakte Hae